4. lekce

Opakování: h1, a1

Zpět

Cvičení

HHou- Apy HHou- Apy Hkoč- Hka Asněd- Ala Hkrou- Apy

HPe- Hkař Ape- Ače Hhous- Aky Hu- Hšti- Apu- Aje Hkous- Aky

HPe- Hkař- Aka Amu Hpo- Hmá- Ahá, Hu- Hšti- Apu- Ajou Ho- Hba Adva.

HTlu- Hču Atlu- Aču Hmák, Ha- Hle Ane- Avím Hjak.

Hpo- Hvěz- Ate Ami, Hpa- Hni Amá- Amo, Hjak Hse Atlu- Ače Hmák.

Zpět