7. lekce

Nota "d2" - Davídek - D2

Zpět

Notová osnova

d2

Hmat "d2"

Cvičení

Posvícení

D2To D2je Hzla- H Apo- Asví- Hce- H D2to D2je Hzla- Htá- Ane- Adě- Gle.

AMá- Ame Hma- Hso Aa Azas Hma- Hso, D2k to- D2mu Hkou- Hsek Ape- Ače- Gně.

D2To D2je Hzla- H Apo- Asví- Hce- H D2to D2je Hzla- Hté- Apon- Adě- Glí.

AMá- Ame Hma- Hso Aa Azas Hma- Hso, D2ja- D2ko Hvče- Hra Av ne- Adě- Gli.

Zpět