9. lekce

Nota "c2" - Cecilka - C2

Zpět

Notová osnova

c2

Hmat "c2"

Cvičení

Myšička

C2Va- C2ři- C2la Hmy- Hšič- Hka C2ka- C2šič- Hku, C2na C2ze- Hle- Hném C2rend- C2líč- Hku.

Ovečka

GBě- Aže- Hla C2o- C2več- C2ka, C2ho- Hre Ado Hko- Hpeč- Hka

Ha Aza G Abe- Ará- Anek, Aža- Hlo- Avat Gna Gzá- Gmek.

GNe- Aža- Hluj C2be- C2rán- C2ku, C2na Hsvo- Aju Hga- Hlán- Hku,

Ho- Ana Gti Au- Avi Aje Avě- Hnec Az ma- Gjo Grán- Gku.

Zpět