16. lekce

Opakování: h1, a1, g1, d2, c2, d1, his1, e1

Zpět

Cvičení

Stromečku

GStro- Ameč- Gku Evstá- Evej, Go- Avo- Gce Edá- Evej,

Gu- Amyj Gse, Eu- Estroj Ese, Gje AŠtěd- G Eden!

Zpět