18. lekce

Opakování: h1, a1, g1, d2, c2, d1, his1, e1, f1

Zpět

Cvičení

Když jsem husy pásala

FKdyž Ajsem Fhu- Asy C2pá- C2sa- C2la, Fzi- Amou Fjsem Ase Gtřá- Gsa- Gla.

FA Akdyž C2hu- Asy Gne- Gpa- Asu, Ftak Ase C2zi- Amou Gne- Gtřa- Fsu.

FKdyž Ajsem Fby- Ala C2ma- C2lič- C2ká, Fcho- Ava- Fla Amne Gma- Gtič- Gka.

FA Ateď C2 Ajsem Gve- Gli- Aká, Fmu- Asím C2cho- Avat GTo- Gní- Fka.

Zpět