22. lekce

Opakování: h1, a1, g1, d2, c2, d1, his1, e1, f1, c1, fis1

Zpět

Cvičení

My tři králové

DMy Gtři Gkrá- Glo- H Ajde- Ame Hk vám, Gštěs- F#tí, Ezdra- A Avin- F#šu- F#jem Gvám.

DŠtěs- G Gzdra- Gví, Hdlou- A Alé- Hta, Gmy F#jsme Ek vám Apříš- Ali F#z da- F#le- Gka.

Copak, ty tam černý vzadu, vystrukuješ na nás bradu? Já vyznávám, že jsem černý, že jsem z mouřenínské zemi.

Slunce, je toho příčina, že je má tvář opalena. Kdybys na slunce nechodil, byl bys tvář svou neopalil.

Přebývejte s Kristem Pánem, až na věky věkův, amen. A já černej vystupuju a nový rok všem vinšuju.

A my taky vystupujem a nový rok všem vinšujem! A my taky vystupujem a nový rok všem vinšujem!

Narodil se Kristus Pán

CNa- Cro- D- Edil F#se GKris- Gtus GPán, F#ve- Gsel- Ame Gse Gz rů- Gže Fkví- Ftek Evy- Ekvet Dnám,

Era- Fduj- Eme D- Cse. EZ ži- Dvo Eta Fčis- Gté- Cho,

Ez ro- Ddu Ekrá- Flov- Gské- Cho Cnám, Anám Gna- Fro- Edil D- Cse.

Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se. Z života čistého, ...

Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na se, radujme se, Z života čistého, ...

Goliáš obloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se, Z života čistého, ...

Zpět