Zbrojní průkaz: Informace

CZ 83

Malorážka

Kulovnice

Rozdělení zbraní

Konstrukce

Zbraň

Náboj

Náboj

Rozbor zbraně

Každá manipulace začíná prohlídkou zbraně!!!
 1. určit bezpečné místo
 2. uchopit zbraň - prst na těle!!!
 3. vyjmout zásobník
 4. otevřít komoru a zkontrolovat - zbraň vybitá
 5. vyklopit lučík
 6. stáhnout záver dozadu a nadzvednou zadní část a vyjmout
 7. vyjmout vratnou pružinu
 8. nasadit vratnou pružinu
 9. nasadit závěr
 10. lučík zatlačit zpět
 11. rána jistoty
 12. zasunout zásobník
Rozbor zrbraně je podrobně popsán v manuálu ke zbrani.

Pojmy

První pomoc při postřelení

Bezpečnostní desatero

pro manipulaci s palnou zbraní
 1. Se zbraní zacházej vždy tak, jako by byla nabitá, dokud se nepřesvědčís o opaku.
 2. Před použitím zbraně se podrobně seznam s její konstrukcí a funkcí, nepoužívej zbraň bez svolení jejího dřžitele nebo vlastínka.
 3. Při manipulaci se zbraní se soustřeď pouze na tuto činnost a nezabývej se ničím jiným, co se zbraní přímo nesouvisí.
 4. Nemiř (ani žertem) a nesměruj ústí zbraně na jiné osoby a mimo bezpečné prostory.
 5. Při střelbě a před ní nepožívej alkohol ani drogy.
 6. Při zacházení vždy drž zbraň pevně a manipuluj s ní tak, aby byl spolehlivě vyloučen její pád a nedošlo ke zranění ani k nenadálému výstřelu.
 7. Zbraň nabíjej až bezprostředně před střelbou.
 8. Ke střelbě používej pouze ověřené náboje odpovídající ráží a provedením zbrani.
 9. Při závadě nebo podezření na poruchu zbraně ihned zastav střelbu.
 10. Při střelbě používej účinné chrániče sluchu, popř. i ochranné brýle.

Povely, činnost a hlášení na střelnici při střelbě z pistole

A) Řídící střelby (instruktor): NAPÁSKOVAT!

Žadatel:
 1. Provedení prohlídky pistole za účelem zjištění, zda není nabitá.
 2. Odložení pistole s vyjmutým zásobníkem na manipulační stolek.
 3. Naplnění zásobníku náboji – Hlášení: HOTOVO.

B) Řídící střelby (instruktor): NABÍJET!

Žadatel:
 1. Nasazení chráničů sluchu (popř. dioptrických nebo střeleckých brýlí).
 2. Zasunutí naplněného zásobníku do rukojetí pistole. Prst na těle zbraně!!!
 3. Stažení závěru vzad a zasunutí náboje do nábojové komory.
 4. Zajištění pistole!
 5. Zamíření zbraně do terčového prostoru, zaujetí postoje! Prst stále na těle zbraně!!!
 6. Hlášení: (KE STŘELBĚ) PŘIPRAVEN.

C) Řídící střelby (instruktor): NA TERČ PĚT RAN PÁLIT!

Žadatel:
 1. Přesunutí ukazováku pravé ruky k lučíku, usazení zbraně v ruce.
 2. Odjištění zbraně.
 3. Uchopení zbraně obouruč.
 4. Mířená střelba. Při závadě prst ze spouště, hlásit: ZÁVADA + zdvižená levá ruka (leváci: pravá ruka).
 5. Při ukočení střelby hlásit: STŘELBA UKONČENA.

D) Řídící střelby (instruktor): K PROHLÍDCE ZBRAŇ!

Žadatel:
 1. Vyjmutí zásobníku z pistole.
 2. Přiložení zásobníku ke zbrani s otevřeným závěrem tak, aby řídící střelby mohl překontrolovat, že zbraň je vybita.

E) Řídící střelby (instruktor): VIDÍM (V POŘÁDKU)!

Žadatel:
 1. Uvolnění závěru a jeho vrácení do přední polohy.
 2. Provedení rány jistoty!!!
 3. Odložení pistole na manipulační stolek.